Διαφημιστικά μέσα

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο χώρο της υπαίθριας διαφήμισης διαθέτοντας συμβάσεις με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, αναλαμβάνοντας τη διαφημιστική εκμετάλλευση χώρων και μέσων.