Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Table Header ZIP

ΜΕΤΡΟ (line 1 ΗΣΑΠ)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΡΜΟΣ zip
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΡΜΟΣ zip
ΟΡΟΦΕΣ zip
ΟΛΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ zip

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (line 2 & 3)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΡΜΟΣ (KOREAN TYPE) zip
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΡΜΟΣ (FRENCHTYPE) zip
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΡΜΟΣ zip
ΜΕΤΡΟ PANELS zip

ΤΡΑΜ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΡΜΟΣ zip

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

MERCEDES 12M. (TYPE ‘Α’) FULL zip
MERCEDES 12M. (TYPE ‘Α’) - BACK FULL zip
MERCEDES 12M. (TYPE ‘B’) FULL zip
MERCEDES 12M. (TYPE ‘B’) - BACK FULL zip
MERCEDES 12M. (AIRPORT) FULL zip
MERCEDES 12M. (AIRPORT) - BACK FULL
MERCEDES 18M. FULL zip
MERCEDES 18M. - BACK FULL zip
SOLARIS 18M. FULL zip
SOLARIS 18M. - BACK FULL zip
VOLVO 18M. FULL zip
VOLVO 18M. - BACK FULL zip
ELVO MIDI 8M. FULL zip
ELVO MIDI 8M. - BACK FULL zip
SOLARIS 8M. BACK zip
ΕΘΕΛ PISA – PANEL zip
Table Header ZIP

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

IVECO CITYCLASS 12M. FULL ZIP
IVECO CITYCLASS 12M. - BACK FULL ZIP
VOLVO 12M. (B7R) FULL ZIP
VOLVO 12M. (B7R) - BACK FULL ZIP
VOLVO 12M. (B7L) FULL ZIP
VOLVO 12M. (B7L) - BACK FULL ZIP
VOLVO 12M. (B9L) FULL ZIP
VOLVO 12M. (B9L) - BACK FULL ZIP
MERCEDES CITARO 18M. FULL ZIP
MERCEDES CITARO 18M. - BACK FULL ZIP
VOLVO 18M. (B9LA) FULL ZIP
VOLVO 18M. (B9LA) - BACK FULL ZIP
VOLVO 18M. (B7LA) FULL ZIP
VOLVO 18M. (B7LA) - BACK FULL ZIP
VOLVO 18M. (B10) FULL ZIP
VOLVO 18M. (B10) - BACK FULL ZIP
EUROPOLIS 8M. FULL ZIP
EUROPOLIS 8M. - BACK FULL ZIP
ΟΑΣΘ PISA – PANEL ZIP
EUROPOLIS 8M PISA - PANEL ZIP
ΟΑΣΘ ΠΛΑΙΣΙΑ – ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ZIP
Table Header ZIP

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

.... zip
Table Header ZIP

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

.... zip