Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Επιλέξτε την πόλη και το μέσο που επιθυμείτε και κατεβάστε τα αρχεία με τα τεχνικά χαρακτηριστικά για να σχεδιάσετε το δημιουργικό σας.

Table Header ZIP

ΜΕΤΡΟ (line 1 ΗΣΑΠ)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΡΜΟΥ
ΟΛΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΡΜΟΥ (TYPE 1 BLUE)
ΟΛΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΡΜΟΥ (TYPE 2 GREEN)
ΟΡΟΦΕΣ (TYPE 3)

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ (line 2 & 3)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΡΜΟΣ (KOREAN TYPE)
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΡΜΟΣ (FRENCHTYPE)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΡΜΟΣ
ΜΕΤΡΟ PANELS (Σταθμών)

ΤΡΑΜ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΡΜΟΣ
TRAM PANELS
Table Header ZIP

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΙΑ

TYPE 1
TYPE 2
TYPE 3
TYPE 4 R
TYPE 4 Y
TYPE 5 W
TYPE 5 Y
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ TYPE 6 TH
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ TYPE 7 TH